Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Giữ hương chè Xuân Lương
Giữ hương chè Xuân Lương
Xuân Lương là vùng trồng chè lâu đời song chỉ khoảng 5 năm nay vùng đất này mới thực sự khởi sắc từ cây chè.
Tự hào hàng Việt Nam