Trai xinh - Gái đẹp chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam 2016"

Trai xinh - Gái đẹp chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam 2016"

Dàn trai xinh, gái đẹp trong chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam" năm 2016

Theo Tạp chí Công Thương