[VIDEO] PVGas - Năng lượng cuộc sống

[VIDEO] PVGas - Năng lượng cuộc sống

Tổng Công ty Khí VN-CTCP (PVGas) là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia VN, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối & kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế